ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ

Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα
Modern School Leadership and Skills in the 21st century

Εργαστήριο Διδακτικής και Αξιολόγησης, Παιδαγωγικό Τμήμα, ΑΣΠΑΙΤΕ

Β΄ΚΥΚΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
Δευτέρα, 26/7/2021, ώρα 12:00 έως Παρασκευή, 3/9/2021 27/9/2021, ώρα 23:59
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 20/09/2021
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 μήνες
ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 440
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET: 20.00

ΚΟΣΤΟΣ: 440,00 €
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 395, 00 €

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Παρ.2 Άρθρο 45 του Νόμου 4674/2020 (ισχύος από 11/3/2020)

«αζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των με αριθμ. ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/10.11.2008 (Β΄ 2349) και ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ.19975/16.9.2010 (Β΄ 1592) υπουργικών αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές / εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων μοριοδοτείται, με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία.»

Σεμινάρια 7 μηνών και άνω και 300 ωρών και άνω, μοριοδοτούν για προσλήψεις και διορισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Αναμένεται αλλαγή της μοριοδότησης αντίστοιχων επιμορφωτικών προγραμμάτων από Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε την ΕΔΩ την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα» – Β’ Κύκλος  με όλες τις οδηγίες.

Σχετικά με την Υποβολή Αίτησης

Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει μέχρι την Παρασκευή, 3/9/2021, την κατάθεση του ποσού των τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440.00€) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ της ΑΣΠΑΙΤΕ (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ.λογαριασμού: GR9801101540000015454501287) σε δύο ισόποσες δόσεις των 220,00 ευρώ (1 η  δόση: 3/9/2021 και 2 η  δόση: 8/10/2021) ή με εφάπαξ καταβολή 395,00 ευρώ.

Πως πραγματοποιείται η εγγραφή σας στο πρόγραμμα:

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας:

 • Βήμα 1: Κάντε την αίτησή σας πατώντας το παραπάνω κουμπί για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Βήμα 2: Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία στην αίτηση. Με τα στοιχεία αυτά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.
 • Βήμα 3: Αφού υποβάλετε την αίτηση, αποστέλλεται αυτόματα ενημερωτικό μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.
 • Βήμα 4: Εφόσον δεν εντοπίσετε το μήνυμα μας στα Εισερχόμενα, να ελέγξετε το φάκελο της Ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, καθώς και τις καρτέλες “Κοινωνικά” και “Προσφορές” αν έχετε δηλώσει gmail λογαριασμό.

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Κασιμάτη Αικατερίνη

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Αργυρίου Μαρία

Διδάσκοντες – Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι ανά Διδακτική Ενότητα

Υπεύθυνοι για τη διδασκαλία – επιμέλεια των Δ.Ε., συγγραφή επιμορφωτικού υλικού ανά Δ.Ε., επιμέλεια και αξιολόγηση των επιμορφούμενων:

 1. Αικατερίνη Κασιμάτη, Μέλος ΔΕΠ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΑΣΠΑΙΤΕ
 2. Ευαγγελία Καλεράντε, Μέλος ΔΕΠ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 3. Μαρία Αργυρίου, Μέλος, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 4. Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, Post Doc, Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
 5. Κωνσταντίνα Καλαούζη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
 6. Πέτρος Τραντάς, Υπ.Μεταδιδάκτορας – Ερευνητής

Ειδικοί Συνεργάτες

Κατασκευή ιστοχώρου & Τεχνική υποστήριξη

Αγοράκης Μπομπότας, Συνεργάτης – Ερευνητής, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, Υποψήφιος διδάκτορας, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες αφορούν σε σημαντικά ζητήματα της Διοίκησης και Ηγεσίας στην εκπαίδευση και στοχεύουν στο να παράσχουν στους εκπαιδευόμενους, εκτός από το βασικό εννοιολογικό οπλοστάσιο, και γνώσεις που συνδέουν τη Διοίκηση με την καινοτομία ανοίγοντας προοπτικές για μία πιο σύγχρονη αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής Ηγεσίας. Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και πολύπλευρη κατάρτιση των συμμετεχόντων/ουσών στα σημαντικά ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων στον χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενώ, ταυτόχρονα, εστιάζει στα χαρακτηριστικά της Δημιουργικής Ηγεσίας, συσχετίζοντας τη Διοίκηση με ζητήματα Ηθικής. Σε δεύτερο επίπεδο, το πρόγραμμα συστήνει τους επιμορφούμενους σε κρίσιμες στρατηγικές και μεθόδους που βασίζονται στην υπάρχουσα νομοθεσία και στοχεύουν στην καλύτερη λειτουργία και διαχείριση των σχολικών μονάδων. Κυρίαρχη θέση σε αυτό το μέρος διαδραματίζουν οι καινοτομίες και οι μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης μέσω της τεχνολογίας, στους τρόπους αποδοτικής διαχείρισης εκ μέρους της διοίκησης των σχέσεων και των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών – μαθητών – γονιών, στην καλλιέργεια θετικού επικοινωνιακού κλίματος μέσω της σωστής διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων, αναλύεται ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

H επιμόρφωση απευθύνεται:

 • σε στελέχη της εκπαίδευσης, που στελεχώνουν εκπαιδευτικές και σχολικές δομές με αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού ή/και προσωπικού,
 • σε εργαζόμενους σε εκπαιδευτικές δομές και εκπαιδευτικά τμήματα του ιδιωτικού τομέα που διαχειρίζονται θέματα ανθρωπίνου δυναμικού,
 • σε φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή/και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα θέματα και τις συγκεκριμένες πρακτικές της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν και εξηγούν τη λειτουργία της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού σε εκπαιδευτικές δομές σχολικού ενδιαφέροντος,
 • αναλύουν τις διεργασίες της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, συνδέοντας τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
 • επιλέγουν και χρησιμοποιούν το κατάλληλο, σε κάθε περίπτωση, εργαλείο υποστήριξης της διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού με έμφαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα οποία θεωρούνται αξιοποιήσιμα από την διοίκηση ως μέσα βελτίωσης της λειτουργίας της σχολικής μονάδας (παροχή ενημέρωσης, άρσεις αποκλεισμών, προώθηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης κ.α.),
 • αναλύουν με κριτικό τρόπο, σχεδιάζου και εφαρμόζουν πρακτικές από παραδείγματα αντλημένα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα και αφορούν σε εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τις περιγραφόμενες ειδικές ανάγκες της σχολικής μονάδας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ασύγχρονη online εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιώντας τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον εκπαιδευτή του. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η βαθμολογία κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος του συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική βαθμολογία.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. της ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή και ειδικοί εμπειρογνώμονες, στελέχη της εκπαίδευσης (κάτοχοι διδακτορικού τίτλου) με ιδιαίτερη συγγραφική καταξίωση, οι οποίοι/ες κατέχουν πολύ βασικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους/τις εκπαιδευόμενους θεωρούνται προαπαιτούμενα:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Δ.Ε. 1 Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης
Δ.Ε. 2 Είδη Ηγεσίας / Διοίκησης και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης
Δ.Ε. 3 Μετασχηματιστική Ηγεσία και Δημιουργία Οράματος σχολικής μονάδας: Ο ρόλος των στελεχών εκπαίδευσης, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης
Δ.Ε. 4 Επανεκκινώντας την Εκπαιδευτική Ηγεσία. Τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων προσωπικού σχολικής μονάδας, Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 5 Ηγεσία και Αξιολόγηση: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου – Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, Αικατερίνη Κασιμάτη

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ.Ε. 6 Δεξιότητες στον 21ο αιώνα: Η διαμόρφωση Στελεχών Εκπαιδευτικής Διοίκησης, Αικατερίνη Κασιμάτη
Δ.Ε. 7 Υιοθέτηση στρατηγικών βελτίωσης ποιότητας στην Εκπαιδευτική Διοίκηση, Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε. 8 Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Νέες Τεχνολογίες, Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε. 9 Σχολική συμβουλευτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Κωνσταντίνα Καλαούζη

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ.Ε. 10 Διοίκηση και Ειδικά θέματα Οργάνωσης της Εκπαίδευσης, Κωνσταντίνα Καλαούζη
Δ.Ε. 11 Ζητήματα Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών: Συνεκπαίδευση και Αποκλεισμοί, Ευαγγελία Καλεράντε
Δ.Ε. 12 Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση, Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 13 Πολιτιστική Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 14 Ζητήματα τρέχουσας νομοθεσίας για την εκπαιδευτική ηγεσία, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης & Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 15 Ηγεσία και Ηθική, Ευαγγελία Καλεράντε
Δ.Ε. 16 Εκπαιδευτική Έρευνα, Πέτρος Τραντάς

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δ.Ε. 17 Μελέτες περιπτώσεων και καλών πρακτικών διευθύνοντας μία σχολική μονάδα Ιωάννης Παπαδομαρκάκης – Μαρία Αργυρίου
Δ.Ε. 18 Διαμορφώνοντας το πλαίσιο μίας επιτυχημένης συνέντευξης σε επικείμενες προκηρύξεις στελεχών της εκπαίδευσης Ιωάννης Παπαδομαρκάκης – Μαρία Αργυρίου

Επίβλεψη Αξιολογικής Εργασίας: Αικατερίνη Κασιμάτη – Μαρία Αργυρίου

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης στη «Σύγχρονη Σχολική Ηγεσία & Δεξιότητες στον 21ο αιώνα».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

H Αικατερίνη Κασιμάτη είναι Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα της ΑΣΠΑΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας». Διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», «Διδακτική Μεθοδολογία» «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας», «Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας» σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς φοιτητές, σπουδαστές του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς εν ενεργεία και μετεκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και σε επιμορφωτικά σεμινάρια Στελεχών της Εκπαίδευσης. Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΕΠΠΑΙΚ 2015-2019, Υπεύθυνη των «Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ)», Πρόεδρος ή μέλος στις Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για τις 12 πόλεις ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Η ερευνητική της δραστηριότητα έχει συνεισφέρει στο σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και τη διεξαγωγή συμπερασμάτων Προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Διετέλεσε Συντονίστρια στην Κεντρική Επιτροπή Επιστημονικού Συντονισμού στο υποέργο 2 «Επιμόρφωση των στελεχών της Εκπαίδευσης στην εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.Έχει διατελέσει Επιστημονική υπεύθυνη Επιμορφωτικών Προγραμμάτων(1995-2009). Έχει δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων με κριτές. Είναι συγγραφέας του Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών (2015). (Kallipos,Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα). Έχει επιμεληθεί δύο βιβλία, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία» και «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» (2009, εκδ. ΙΩΝ). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται προς τη δόμηση καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων με επιμορφωτικές δράσεις, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας, με υλοποίηση αυθεντικών μορφών αξιολόγησης μέσα από χρήση σύγχρονων τεχνικών και μέσων. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης από το 2018 και υπήρξε Αντιπρόεδρος από την ίδρυσή της το 2015.

H Eυαγγελία Καλεράντε είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διδάσκει Εκπαιδευτική Πολιτική, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Πολιτική και Δικαιώματα, Εκπαιδευτική Πολιτική και Φύλο και Δια βίου Εκπαίδευση και Αγορά εργασίας. Συνεργάζεται σε μεταπτυχιακά τμήματα και οι θεματικές της εστιάζονται σε ζητήματα πολιτικής δικαιωμάτων, μετανάστευσης, κοινωνικού φύλου και ειδικά ερευνητικά θέματα. Συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα. Είναι συνεργάτιδα- αξιολογήτρια στο ΙΚΚΥ. Έχει συγγράψει βιβλία σε ειδικές θεματικές εκπαιδευτικής πολιτικής και στο ΚΕΘΙ έχει συγγράψει τον Οδηγό Εκπαιδευτικών για τα ζητήματα διαχείρισης του κοινωνικού φύλου. Σε ελληνικά και ξένα περιοδικά περιλαμβάνονται άρθρα της σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Σε συλλογικούς τόμους πανεπιστημίων και ινστιτούτων περιλαμβάνονται άρθρα της σε θεματικές για τη διασύνδεση εκπαίδευσης αγοράς εργασίας και ποιοτικές έρευνες για κοινωνικο-πολιτικά θέματα της εκπαίδευσης. Τα ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Παρακολουθεί τις έρευνες Διεθνών Οργανισμών για την εκπαίδευση. Αξιοποιεί σύγχρονη βιβλιογραφία και ΤΠΕ στις διαλέξεις της. Αυτή την περίοδο ασχολείται με τις κοινωνικο-πολιτικές και εκπαιδευτικές στρατηγικές και στόχους, που εξελίσσονται στο ζήτημα των κοινωνικών αποκλεισμών. Δίνεται έμφαση στην πολιτική των δικαιωμάτων και στις θεωρητικές οπτικές και πρακτικές για την κοινωνική ενσωμάτωση. Επίσης, ασχολείται μεθοδικά για τα νέα θέματα ηγεσίας, προσεγγίζοντας εκτός από τις οικονομικές διαστάσεις, τις κοινωνικές θεωρήσεις στην οργάνωση λειτουργικής επαγγελματικής δομής με αλληλεξάρτηση συντελεστών και φορέων.

Η Μαρία Αργυρίου υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο: «Μουσική Παιδαγωγική: Εφαρμοσμένη Διδακτική στο Νηπιαγωγείο». Κατέχει τίτλο μεταδιδακτορικού διπλώματος από το ίδιο ανώτατο ίδρυμα, τίτλο διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και δύο μεταπτυχιακά διπλώματα: «Σπουδές στην Εκπαίδευση» με κατεύθυνση τη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με κατεύθυνση την Εκπαιδευτική Ηγεσία και την Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Αναπτύσσει από το 2004 μεγάλη δραστηριότητα στους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά, εθνικά και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στη συγγραφική της ιδιότητα περιλαμβάνονται τα σχολικά εγχειρίδια Μουσικής της Α΄ και Β΄ Τάξης για το Δημοτικό Σχολείο (2010), επιστημονικές επιμέλειες βιβλίων, μουσικοπαιδαγωγικές εκδόσεις και επιμέλειες σειρών για την εκπαίδευση γενικότερα. Έχει την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια της ακαδημαϊκής περιοδικής έκδοσης του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα» (https://mspv.primarymusic.gr/new/) και είναι συν-επιμελήτρια του open access ακαδημαϊκού περιοδικού Hellenic Journal of Music, Education and Culture της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (http://hejmec.eu/journal/index.php/HeJMEC).

Ο Ιωάννης Παπαδομαρκάκης είναι εκπαιδευτικός χημικός μηχανικός και από το 2010 Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, έχει πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Δεύτερο πτυχίο στις «Επιστήμες του Μεσογειακού Χώρου με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών», Διδακτορικό στις «Επιστήμες της Αγωγής και Δημιουργική Επίλυση Προβλήματος: Στάσεις Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων. Συγκριτική μελέτη» και Μεταδιδακτορικό με τίτλο «Διαχείριση κρίσεων και επίλυση προβλήματος στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Έχει διδακτικό έργο σε ΑΕΙ όπως: Αυτοδύναμη Διδασκαλία του Μαθήματος «Οι Παιδαγωγικές Σπουδές και Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας», ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αυτοδύναμη Διδασκαλία στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους και νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», καθώς και στα μαθήματα Διαχείριση Κρίσεων σε Περιβαλλοντικά Ζητήματα: Θεωρία και Πράξη και Πρόσφυγες και Μετανάστες: Περιβάλλον και Εκπαιδευτικός σχεδιασμός. Αυτοδύναμη Διδασκαλία στο παράρτημα ΑΣΠΑΙΤΕ ΡΟΔΟΥ στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ στα μαθήματα «Οργάνωση, Διοίκηση και Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης» και «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» καθώς και στις Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας Ι και ΙΙ, και στο πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ το μάθημα «Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης-λήψης απόφασης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας». Επίσης είναι Συντονιστής της ΑΣΠΑΙΤΕ από το 2012 έως το 2016 και από το 2018 έως σήμερα. Έχει διδάξει μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και έχει συμμετάσχει ως επιμορφωτής σε προγράμματα του ΥΠΑΙΘ, του ΙΕΠ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τέλος έχει συγγράψει πολλά άρθρα σε συναφή με το αντικείμενο του πεδία τα οποία έχουν δημοσιευθεί μετά από κρίση και έχει παρουσία σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με ισάριθμες ανακοινώσεις. Έχει επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο με τίτλο «Αειφορία, Αειφόρος Ανάπτυξη, Φύση και Ανθρώπινη Φύση: Ο κόσμος μας; Quo Vadis?», εκδόσεις Διάδραση, και είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων όπως γίνεται παρακάτω σχετική μερική αναφορά στα πιο πρόσφατα: Μουλά Ε., Παπαδομαρκάκης Ι. «Οι σχολικές δραστηριότητες ως φορέας μετασχηματίζουσας μάθησης». Παπαδομαρκάκης Ι., Τσομαρέλη Τ., Καραγιάννης Ι., «Αρχαίοι Ρόδιοι μαθηματικοί, αστρονόμοι, μετεωρολόγοι και γεωγράφοι/ Μια ιστορική προσέγγιση της ζωής κι του έργου τους». Μουλά Ε., Παπαδομαρκάκης Ι., «Καλλιεργώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από τα Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων». Μουλά Ε., Παπαδομαρκάκης Ι., «Καινοτόμες πρακτικές αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Μουλά Ε., Παπαδομαρκάκης Ι., «Γραμματοσημάδια Ιστορίας». Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, Μαρία Καΐλα, Πασχαλίνα Κωνσταντινίδη, Ευαγγελία Μουλά «Μοντέλα ένταξης προσφύγων στην εκπαίδευση και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας: Διερεύνηση στάσεων εκπαιδευτικών στα Δωδεκάνησα», στον πρώτο τόμο της Επετηρίδας Μεσογειακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Κωνσταντίνα Καλαούζη είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τ.Μ.Σ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διδάκτωρ του τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και υπηρετεί ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων στο 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου από το 2018. Διδάσκει από το 2019 στο ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ τα μαθήματα «Εργαστήριο δεξιοτήτων Συμβουλευτικής και Νέες Τεχνολογίες» και το «Συμβουλευτική και Οικογένεια», ενώ στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής της έρευνας διδάσκει, από το εαρινό εξάμηνο του 2019, το μάθημα «Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας» στο ΤΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή Σπύρο Συρόπουλο). Έχει εξειδικευθεί και πιστοποιηθεί σε ζητήματα παιδαγωγικής κατάρτισης (Ε.Π.Π.Α.Ι.Κ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ -380 ώρες), στον τομέα της διδακτικής μαθημάτων ειδικότητας («Μεθοδολογία Διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων – Ε.Κ.Π.Α ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ -500 ώρες), της εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων (Ε.Κ.Π.Α, ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ -150 ώρες), της Διοίκησης της Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – 420 ώρες), όπως και σε ζητήματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 420 ώρες), και στη Σχολική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Αιγαίου – 50 ώρες). Οργανώνει, στα πλαίσια του έργου της, μηνιαίες επιμορφώσεις στα Δωδεκάνησα με θεματικές που άπτονται στην Οργάνωση και Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ζητήματα ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία, όπως και στην εφαρμογή δεξιοτήτων Συμβουλευτικής στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική πράξη. Ενδεικτικά αναφέρονται τίτλοι των επιμορφωτικών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί: «Σχεδιασμός διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων ειδικότητας», «Μέθοδοι διαφοροποίησης της Διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων», «Αξιοποίηση συνεργατικών πρακτικών στη σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», «Διαχείριση κρίσεων και αξιοποίηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής στη σχολική πράξη», «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων», «Ζητήματα οργάνωσης της εξ αποστάσεως ασύγχρονης διδασκαλίας», «Ο ρόλος του Συμβούλου σχολικής ζωής», «Μεθοδολογία αξιολόγησης στο γυμνάσιο και το λύκειο: Εργαστήριο». Παράλληλα, έχει υπό την Παιδαγωγική της ευθύνη σχολικές μονάδες του Νομού Δωδεκανήσου με τις οποίες συνεργάζεται στενά σε θέματα που άπτονται στην οργάνωση, την (αυτό)αξιολόγηση και την υιοθέτηση στρατηγικών που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της εκπαιδευτικής διοίκησης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα φιλολογίας, παιδαγωγικής και διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως και σε ζητήματα διοίκησης της εκπαίδευσης. Έχει συγγράψει πολλά άρθρα σε αντίστοιχου περιεχομένου περιοδικά, τα οποία έχουν δημοσιευτεί μετά από κρίση και έχει παρουσία σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με ισάριθμες ανακοινώσεις. Έχει επιμεληθεί έναν ηλεκτρονικό τόμο με τίτλο: «Παραμύθι – Παραμυθία: Το παραμύθι στην εκπαιδευτική πράξη» (2019) και είναι συγγραφέας ενός βιβλίου με τίτλο «Ακραίες Μορφές Μητέρων σε πεζογραφικά κείμενα του 19ου και του 20ου αιώνα» (εκδ. Αποστακτήριο, 2021). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών με έμφαση στη θεωρία των πολυγραμματισμών και του κριτικού γραμματισμού στην εκπαιδευτική πράξη μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Είναι μέλος της ΠΕΦ και Οργανωτική Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Δωδεκανήσου.

Ο Πέτρος Τραντάς είναι μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο «Αξιολόγηση εναλλακτικών διδακτικών εργαλείων και τεχνικών για ένα δημοκρατικό σχολείο» και Διδάκτωρ Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πτυχιούχος στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Universita’ degli Studi di Bari “ALDO MORO”– Italia) με μετεκπαίδευση στην Εκπαιδευτική Eπικοινωνία και Διδακτική. Παράλληλα έχει αναλάβει την Αξιολόγηση του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης και του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό και Υπεύθυνος Οργάνωσης και Συντονισμού Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η διδακτική του εμπειρία, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, περιλαμβάνει τη διδασκαλία των μαθημάτων: Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής (2019-20 – εαρινό εξάμηνο – προπτυχιακό επίπεδο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Διδάσκων βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ 407/80), Ανάλυση Δεδομένων Κοινωνικής Έρευνας (2016-17, εαρινό εξάμηνο– προπτυχιακό επίπεδο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διδάσκων ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο ΠΤΔΕ, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (2019-20 και 2020-21, μεταπτυχιακό επίπεδο, University of Nicosia, Σχολή Παιδαγωγικών Σπουδών, Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, ΜΠΣ «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», Τομέας: Έρευνα και Αξιολόγηση) καθώς και τη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας II & Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS (2018-19 και 2019-20, μεταπτυχιακό επίπεδο, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης», Δια-Ιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”). Είναι μέλος στο Δίκτυο Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (hepnet. upatras.gr), της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Ε.Α.), της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) και της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ). Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα πεδία: Εκπαιδευτική Έρευνα και Στατιστική, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Eκπαιδευτική Πολιτική, Διδακτική της Ιστορίας, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τη συμμετοχή του σε βιβλία, συλλογικούς τόμους, πρακτικά συνεδρίων και άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Ο Αγοράκης Μπομπότας είναι συνεργάτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει αποφοιτήσει από το ίδιο τμήμα και από το 2010 εργάζεται ως Μηχανικός Λογισμικού στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. Στην αρχή της καριέρας του δούλεψε ως προγραμματιστής στην εταιρεία ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ με κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό ιστοσελίδων για τις διάφορες διαφημιστικές καμπάνιες της εταιρείας. Ακόμα έχει συνεργαστεί με την Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δημιουργία του online επιστημονικού περιοδικού Hellenic Journal of Music Education and Culture, την ανάπτυξη των διάφορων διαδικτυακών εφαρμογών και συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης αλλά και στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων “European Music Portfolio: A Creative Way into Languages” και “European Music Portfolio – Maths: Sounding ways into Mathematics”. Παράλληλα εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας διάφορα εμπορικά Πληροφοριακά Συστήματα με αξιοσημείωτες αναφορές τη διαφημιστική πλατφόρμα city.gr για την εταιρεία OpenCity και την πλατφόρμα διαδικτυακών αγορών kontolixima.gr η οποία βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Squeeze #11 του προγράμματος Orange Grove υπό την αιγίδα της Ολλανδικής πρεσβείας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας υπηρέτησε στο Κέντρο Πληροφοριακής Υποστήριξης του Ελληνικού Στρατού ως μέλος της ομάδας που επανασχεδίασε το σύστημα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας «ΠΥΡΣΕΙΑ» που χρησιμοποιείται από το σύνολο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί ως Μηχανικός Λογισμικού και ερευνητής στο πρόγραμμα “Hotel Reviews Intelligent Impact Assessment Platform” με αντικείμενο την ανάπτυξη αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης ως υπηρεσίες στον Παγκόσμιο Ιστό. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η μελέτη Πληροφοριακών Συστημάτων, οι Δομές Δεδομένων, η Εξόρυξη Δεδομένων, τα Κατανεμημένα Συστήματα και γενικότερα η επεξεργασία Δεδομένων Μεγάλου Όγκου.